לו"ז תפילות מניין שני-אשכנז

מזכירות • כניסות
ב"הלו"ז תפילות יום הכיפורים-מניין שני (אשכנז) מועדון הישוב

ערב יום הכיפורים:

17.52  תחילת הצום

18.00 "תפילת כל נדרי"

           תפילת ערבית


יום הכיפורים:

08.00  תפילת שחרית

09.45 "הזכרת נשמות"

16.00 תפילת מנחה

17.15תפילת נעילה

18.34 תקיעת שופר-ערבית

18.46 גמר צום יום הכיפורים

          שנה טובה,כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל עם ישראל