בבקשה לפרסם

מזכירות • כניסות
סניף יד שרה בחיספין יהיה סגור ביום א י' באב(צום ) 11/8.   תודה