קורס דירקטורים בגולן

מזכירות • 11/3/2019 כניסות


שלום חברים,
חיזוק המקצועיות של מובילי היישובים הוא אחד ממטרות המחלקה
לכן אנו שמחים לפתוח ביחד עם מרכז הצעירים קורס דירקטורים מסובסד כאן אצלנו.
כל הפרטים כאן:

 

פריסת מועדים:

ימי חמישי 9:00-14:00 באולם מליאת המועצה             

שיעור ראשון  28.3.2019  מפגש פתיחה

שיעור שני          4.4.2019  

שיעור שלישי        11.4.2019            

שיעור רביעי       2.5.2019  

שיעור חמישי        16.5.2019            

שיעור שישי           23.5.2019            

שיעור שביעי         30.5.2019            

שיעור שמיני         6.6.2019              

שיעור תשיעי        13.6.2019            

שיעור עשירי         20.6.2019            


סילבוס:

קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה במרחב הכפרי.

בעת האחרונה גברו אמצעי הפיקוח המשפטיים על תפקודם של הדירקטורים. פעולותיו והחלטותיו של הדירקטור חייבות להיות מבוססות על ידע מקצועי נרחב, מיומנויות גבוהות, וזאת תוך שמירה על טוהר המידות, והימנעות מניגוד אינטרסים. חשיבות הקורס בשימת דגש על היקף האחריות המוטלת על כל דירקטור ונושא משרה בכירה הן בחברות פרטיות והן בחברות ציבוריות.

 

קהל היעד:

•             נושאי משרות בחברות.

•             מועמדים לכהן בתפקידי דירקטור.

•             דירקטורים המבקשים להרחיב ידיעותיהם.

•             בעלי רקע ניהולי מהסקטורים השונים במשק בדגש על המרחב הכפרי.


מטרות הקורס:

•             הכשרת המשתתפים לתפקידי דירקטור/ית.

•             העמקת הידע, הכלים והמיומנויות שיסייעו לדירקטור למלא את תפקידו במערך הניהול.


מבין נושאי הלימוד
:

•             משולש הכוחות בחברה - דירקטוריון, הנהלה ובעלי מניות - ומה ביניהם, רקע, מבנה והרכב הדירקטוריון, סמכויותיו ונהלי פעילות.

•             ניהול ישיבות דירקטוריון הלכה למעשה, סמכויות הדירקטור, האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטור, חובות הדירקטור, תהליכי קבלת החלטות, גישור ופישור.

•             החברה הציבורית ושוק ההון: מאפיינים, דיני נירות ערך, דירקטוריון בחברה ציבורית, שומרי הסף.

•             אחריות דירקטורים ונושאי משרה: אחראית הדירקטוריון להיבטים פיננסיים - חשבונאיים ולמנגנוני פיקוח ובקרה בתאגיד.

•             הדירקטור בתהליכים כגון: גיוס משקיע, מיזוגים ורכישות, משקיע, מבוא וקריאת מאזן ודו״חות כספיים, כללים חשבונאיים מקובלים והניהול הפיננסי של החברה לדירקטורים, מגמות התפתחות במשק הישראלי, מיסוי החברות בתאגידים, סוגי מכשירים פיננסיים בשוק ההון.

•             פאנל מסכם של דירקטורים

•             האחריות הפלילית

 

עלות: 2500 ש"ח (ניתן לחלק)

 

להרשמה https://goo.gl/RFSfJ9

 

 

 

 
קורס דירקטורים מרץ 2019