מתבוננים אחרת

מזכירות • 4/4/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה - סדנה למתבוננים אחרת

 

בברכה

מיכל נאור

מנהלת יחידת הבריאות, אגף לייעוץ וטיפול

מ. א. גולן

michaln@golan.org.il

טל: 050-5341738, 3732086- 04