מכירת חצר בבני יהודה

מזכירות • כניסות
מכירת חצר בבני יהודה
עקב מעבר דירה
בגדי תינוקות      5-10 ש"ח
בגדי נשים          5-10 ש"ח
בגדי גברים         5-10 ש"ח
כלי מטבח
ציוד לתינוק - עגלה + אביזרים ומשחקים
טלוויזיה, מדפסת, שטיח, מראה גדולה ועוד... ועוד...

ברח' בזלת (בבני יהודה החדשה)
היום, יום ראשון  12:00-19:00
יום שני.....15:00-19:00

050-3070720   שרון

מכירת חצר 1מכירת חצר 2מכירת חצר 3