הערב!!! אהוד בנאי בחיספין

מתנ"ס גולן • 2/10/2017 כניסות​מחר!!!
פעילות לגיל הרך בסימן חגי תשרי.
בגולן אקטיב. ללא עלות!הילה פרידלנד
רכזת פעילות אשכול בני יהודה
054-7903887|04-6605324