קורונה- הנחיות חדשות 19.3

הודעות מיידיות • 19/3/2020 כניסות

ערב טוב,
בעקבות הצו שהוציא משרד הבריאות, אנו מעדכנים על ההנחיות החדשות. אנא קראו בעיון. בהתאם לצו החדש- אי עמידה בהנחיות אלו עלולה לגרור קנסות.
אין לצאת ממקום המגורים או מקום השהיה למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות הבאות:
♦ הגעה לעבודה וחזרה ממנה.
♦ הצטיידות במזון, תרופות, מוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.
♦ קבלת שירות רפואי.
הפעולות שיותרו:
♦ תרומת דם.
♦ הפגנה.
♦ פעילות ספורט שלא עולה על חמישה משתתפים, ואינה מאורגנת=ספונטנית.
♦ יציאה ממקום מגורים של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמקום בקרבת מקום המגורים.
♦ יציאה לחתונה הלוויה או תפילה.
♦ סיוע לאדם שזקוק לכך.
קהילת הגולן הינה קהילה אחראית. הקושי וההחמרה של ההנחיות, נועדו בראש ובראשונה להציל חיים ולעצור את התפשטות הקורונה בישראל.  
נדרשת אחריות והתגייסות של כל קהילת מועצה אזורית גולן בהשמעות להנחיות ושמירה על ההייגיינה.
נעדכן ונדייק את ההנחיות בהמשך לאחר הבהרות מול משרדי הממשלה הרלוונטים.
סופ"ש נעים ורק בריאות,
מועצה אזורית גולן