תשלום אגרת חינוך

מזכירות • 9/10/2017 כניסותתשלום אגרה לחינוך הבלתי פורמאלי

אחת ממטרות העל של ועד בני יהודה היא החינוך בכלל,  והחינוך הבלתי פורמאלי בפרט של ילדי היישוב אשר מאפשר פעילויות ילדים ונוער לאחר שעות הלימודים וכן, בחופשות משרד החינוך. החינוך הבלתי פורמאלי יוצר שפה משותפת, שיתופי פעולה בין הילדים והנוער בשכבות הגיל השונות והיכרות עמוקה של הילדים והנוער אשר לעיתים לומדים בבתי ספר שונים.

הפעילויות הנכללות בחינוך הבלתי פורמאלי ומותאמות, הן מבחינת התוכן והן מבחינת שעות וימי הפעילויות, לילדים והנוער הלומדים בכלל בתי הספר באזור, הינן:

·      כיתות א' – ג – פעילויות '"מדליק".

·      כיתות ד' – ו' – פעילויות "יחדיו" ופעילויות תנועת בני המושבים.

·      כיתות ז '- יב' – פעילויות פנים יישוביות ופעילויות תנועת בני המושבים.

השתתפות בפעילויות החינוך הבלתי פורמאלי כרוכה בתשלום סמלי בגובה 250 ש"ח לשנת לימודים (מיום 1.9.2017 ועד 31.8.2018), כלומר 21 ש"ח לחודש בהרשמה מוקדמת.

כמו כן, למשפחה לה יותר מילד אחד במערכת, תינתן הנחה של 10% לילד השני ואילך.  בנוסף, ילדי כיתות יב' אינם נדרשים לשלם אגרת חינוך.

תשלום אגרת החינוך מאפשר לוועד היישוב לשלם הוצאות שוטפות הכרוכות בהפעלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי דוגמת משכורות לאנשי הצוות וכן, אחזקה שוטפת של מועדון הנוער, סבסוד פעילויות במהלך שנת הלימודים, הכנות וסמינרים של המדצ"ים (מדריכים צעירים המעבירים פעילויות לכיתות ד '- יב') ועוד.

הורה אשר לא ישלם את אגרת החינוך המלאה לא יוכל לשלוח את ילדו לפעילות, גם במקרים בהם ההשתפות היא אחת לשבוע או אחת לחודש.

הורים שיסדירו את התשלום עד 31.10.2017 ייהנו מההטבה של הרשמה מוקדמת הכוללת הנחה בגובה אגרת החינוך וכן, וסבסוד פעילויות חוץ ופעילויות הקיץ.

לאחר תאריך זה, עלות אגרת החינוך תעמוד על 280 ש"ח לילד ולא תיתנן הנחה לילד שני ואילך. בנוסף, הורה שיבחר שלא לשלם אגרת החינוך וירצה לשלב את ילדו בפעילויות חוץ / קיץ לא יהנה מסבסוד בשיעור עד 40% הממומן באמצעות אגרת החינוך.

מסמך הסכמות של מערך החינוך הבלתי פורמאלי

הורים אשר ילדיהם משתתפים בפעילויות החינוך הבלתי פורמאלי נדרשים לחתום על מסמך הסכמות הכולל את כללי ההתנהגות הבסיסיים המצופים מהילדים והנוער במהלך הפעילויות לרבות אופן שיתוף הפעולה בין מערכת החינוך היישובית להורים במקרים של התנהגות לא רצויה במטרה למגר אותה.

הורים שטרם הסדירו את תשלום אגרת החינוך במזכירות יחתמו על מסמך ההסכמות בעת התשלום. הורים שכבר שילמו את אגרת החינוך מתבקשים להגיע למזכירות ולחתום על המסמך. 

בברכה, שנת פעילות מוצלחת,

גל (יעל) פוגל פס - מנהלת מערכת החינוך