מכתב לתחילת שנה הסעות

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לתחילת שנה הסעות (1)

בוקר טוב, 

מצ"ב פרטים בנושא הסעות לתחילת שנה. 

מזכירות אגף החינוך.