מכתב לתחילת שנה הסעות

מזכירות • 9/8/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לתחילת שנה הסעות (1)

בוקר טוב, 

מצ"ב פרטים בנושא הסעות לתחילת שנה. 

מזכירות אגף החינוך.