כנס קצרין וגולן לארכיאולוגיה VI - הרשמה

מזכירות • כניסות


 

 

 

בתיה גוטליב

עוזרת ראש המועצה ודוברות

מועצה אזורית גולן

04-3732080

054-8161100 http://m.e.golan.org.il