טופס עדכון פרטים לצורך הטענת רב-קו

מזכירות • כניסותלהורים שלום,

על מנת לאפשר את טעינת כרטיסי הרב-קו לתלמידי תיכון הזכאים להסעה, הנכם מתבקשים למלא באופן מדויק  את הפרטים הנדרשים בקישור שלהלן

https://bit.ly/2MLzvP1

מודגש בזאת שהטעינה בפועל תתבצע רק עבור מי שזכאי/ת לכך על פי כללי משרד החינוך בהתאם למקום המגורים בגולן ואזור הרישום.

 

תודה מראש,

אגף חינוך

מוא"ז גולן