הודעה מבית הכנסת

מזכירות • כניסות
בס"ד

לכל המעוניינים כאן אצילנו בבית הכנסת בבני יהודה בכל יום בשעה 5.00 בבוקר סליחות בסגנון עדות המזרח. 
מוזמנים לקחת חלק מגדול ועד קטן.

פילו שמואל
גבאי בית הכנסת