קופת חולים מכבי

שימושון • כניסות

קופת חולים מכבי

טלפון מכבי: 04-6661717

טלפון טלי - מזכירה: 050-7175771

• יום א' מהשעה 16:00 עד 20:00
• יום ב' מהשעה 08:00 עד 12:00
• יום ג' מהשעה 16:00 עד 20:00
• יום ד' מהשעה 08:00 עד 12:00
• יום ה' מהשעה 08:00 עד 12:00