הרשמה לגנים ובתי הספר!!! תסתיים ב 29.2.20!!!!

חינוך • 10/2/2020 כניסות

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=107

להורים שלום,

הרישום לבתי הספר ולגני הילדים לשנה"ל תשפ"א החל בתאריך 27.1.2020 ויסתיים בתאריך 29.2.2020 .

מצורף קישור לאתר ההרשמה.
רישום מוקדם יאפשר הערכות מיטיבית.
נשמח לשיתוף פעולה
אגף חינוך
מועצה אזורית גולן