רכישת מסכות דרך המועצה

מזכירות • 24/3/2020 כניסותתושבים המעוניינים לרכוש מסכות דרך המועצה מתבקשים למלא את הטופס ולקרוא היטב את ההנחיות