ריכוז פעילויות בני המושבים, מסיבת בריכה פתיחת הקיץ, ולוח קיץ מעודכן יחדיו

מזכירות • 7/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

בני המושבים ריכוז ומחיר פעילויות הקיץ (2)
לוח קיץ 2018 מעודכןלוח קיץ יחדיו מעודכן 2018