אוגוסט חם בספריה

ספריה • כניסות

5.8 יום שני היה היה בספריה עם עידית ועקנין "חמש מכשפות הלכו לטייל" בשעה 17:00 לגיל 3-6 כניסה 10 ש"ח
8.8. יום חמישי יצירה בספריה - סירה מפקקים בשעה 10:00 הכניסה חופשית
8.8 יום חמישי "ערות" מפגש עם תמר מור סלע, עורכת הספר. בשעה 20:00 כניסה 30 ש"ח
לרכישה מוקדמת: https://eventbuzz.co.il/erotamarmorsela
11.8  יום ראשון תשעה באב הספריה סגורה
14.8 יום רביעי יצירה בספריה - מניפה בשעה 17:00 הכניסה חופשית
19.8 יום שני יצירה בספריה - ים בשעה 10:00 הכניסה חופשית
________________________________________________________________________________
להסרה השב "הסר"
ספריה, מרכז קהילתי גולן, אשכול בני יהודהסירה מפקקיםמניפהיםערותחמש מכשפות