בס"דפרשת תולדות"וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי ...

מזכירות • 14/11/2017 כניסות

בס"ד


פרשת תולדות

"וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלישתים".

אפשר להסתכל על יצחק במבט מוזר. הוא חופר ובאים הפלשתים וסותמים והוא ממשיך לחפור. גם אנחנו בחיינו היומיומיים מוצאים לא אחת את עצמנו שוב באותה התמודדות שמעלה בתוכנו את השאלה מה היה בכל הדרך שעברנו? למה אנחנו לא מצליחים להתקדם, להשתנות? 

יצחק חופר את אותן בארות שחפר אברהם ובכל זאת מוצא בהם "מים חיים". 

היינו יכולים ללמוד קצת ממידת ההתמדה של יצחק אבינו. כי כשיש לנו עקביות והתמדה אנחנו יכולים לקנות הכל. אז לחלקינו יש אבות חופרים לחלקנו אמהות חופרות.

לכולנו אין זמן ואפשר להביא מליון תרוצים מפה ועד באר שבע למה לא הצלחנו להמשיך עם מה שהחלטנו...

אבל ברגע שנקנה לעצמנו את מידת ההתמדה שכבר טבועה בנו בחסות יצחק נוכל להגיע לכל מקום.

אז השבת לאחר תפילת שחרית נערוך קידוש לכבוד שבת מברכין. חודש כסלו לפנינו. 

בתקווה ובתפילה שהוא יהיה גשום הרבה יותר מזה שלפניו.


פילו שמואל 054-2566730