-- * להזכירכם ימי פעילות חנות בי גוד שני וחמישי 17:00-19:00 בברכת יום טוב,  שי-לי ...

מזכירות • 3/2/2019 כניסות--
* להזכירכם ימי פעילות חנות בי גוד שני וחמישי 17:00-19:00

בברכת יום טוב, 
שי-לי חמו
מזכירות בני יהודה
04-6763537