תיקון טעות -

ספריה • 5/3/2019 כניסות

ההצגה מכשפאשלה מיועדת לגיל 4-9!

________________________________________________________________________________
להסרה השב "הסר"
ספריה, מרכז קהילתי גולן, אשכול בני יהודה