קבצים מצורפים: דרוש מטפלת למעון  חנה דילמזכירות רמת מגשימיםטלפון: 04-6764473פל ...

מזכירות • 9/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

דרוש מטפלת למעון 

חנה דיל

מזכירות רמת מגשימים

טלפון: 04-6764473

פלאפון: 050-8771217

מייל: hana@ramgash.net