שמרו את התאריך!!! 5.9 הפנינג חשיפה ופתיחת שנה - אשכול אופק (בנ"י)

מתנ"ס גולן • כניסות

etN1Sa.jpg

uc?export=download&id=1726Bf-yZ1dJRmxfK0cKewjP4qH1m440u&revid=0B-JC4GVaAl3PUnpXQnFHdjh2bnhJaUpSd3REaE43SkIrZmlzPQ

uc?id=1eWyorWQENmiQ0y-zq9xP3ZNJCNs8eBD8&export=download