הזמנה לאירוע פתיחה האב בני יהודה

מזכירות • כניסות


 

שלום רב,

אבקש להעביר למרכזי משקים הזמנה זו.

יום טוב

מרינה חכ"ל גולן

 

הזמנה לפתיחת מתחם עסקי בני יהודה