כלבים, כלבים וצואת כלבים

מזכירות • 6/3/2018 כניסות

 לתושבים שלום,

 

כלבים, כלבים וצואת כלבים

 

 איכות חיינו בישוב ובאזור נקבעת גם בתחומים שלחלקנו נראים לא משמעותיים.

כלבים משוטטים – זה בניגוד לחוק.

 

כלבים משוטטים או קשורים  שעושים את צרכיהם על מדרכות ומדשאות הישוב זו פגיעה באיכות חיים.

אנו פונים ומבקשים כבדו את החוק ולא פחות מכך את הפגיעה באיכות חיי התושבים כישוב.

אנו מתכוונים בשלב הראשון לצלם את הכלבים המשוטטים ולהעביר את התמונות לבעליהם (במידה ונדע) בהתראה.

במידה והעניין לא יטופל נפנה לשירות הוטרינרי  לצורך ביצוע לכידה.

                                                                                                                                


--
בברכה,
רן רייכין 
מנהל קהילה