הזמנה לערב מרחב פתוח- חינוך גולן !

מזכירות • 15/6/2017 כניסות

 

מועצה אזורית גולן מזמינה את התושבים

להיות שותפים בעיצובה של קהילת הגולן

חינוך, פנאי ותרבות

אנו מעוניינים לשמוע את החלומות והמאוויים שלכם התושבים לדמות הקהילה שלנו בגולן.

לשם כך נקיים ערב לשיתוף הציבור במתכונת הנקראת "מרחב פתוח"  ובו נוכל לשמוע ולהשמיע את דעותינו ועמדותינו לגבי מערכת החינוך הבית ספרי, החינוך הקהילתי, פעילות התרבות והפנאי.

המפגש יתקיים ביום ראשון, כ"ד סיון תשע"ז, 18.06.17 החל משעה 18:00 במרכז הקהילתי בחיספין.

סיום משוער בשעה 22:00

 

הנהלת המועצה, אגף החינוך והמרכז הקהילתי  מזמינים את תושבי  המועצה להשתתף בשיח תושבים, שמטרתו לתרום לגיבוש החזון והיעדים של מערכות החינוך, הקהילה התרבות והספורט בפעילות מערכות החינוך והקהילה לשנים הקרובות. במהלך  זה מסתייעת המועצה ביועצי מכון "משאבי ידע" ובגורמים מקצועיים רבים, נציגי ציבור, וועדת חינוך, מפקחים ומנהלים, אנשי אקדמיה, אנשי ציבור, הנהגות ההורים, חברי מועצת התלמידים ועוד. בעלי עניין אלה התורמים בתכנון, ייקחו חלקם גם ביישום מוצלח של התכנית.

התכנית הנבנית תסייע להשיג את היעדים שהציבה הנהלת המועצה והעומדים בראשה, ומאפשרת מעבר     "מטוב למצוין".  בתכנית תגובש תפיסה  חדשנית סביב מרחבי חינוך וקהילה כצירים מרכזיים. בכך תמשיך מערכת החינוך  הבית ספרית והקהילתית בהישגיה ועם זאת תשאף להיות איכותית, מתקדמת וחדשנית יותר, העונה לצרכי הקהילה, קשובה  לתושבים ומחזקת את שביעות רצון התושב.

 

 

שרון פז אגאי

מנהל מרכז קהילתי גולן

אדם – קהילה – חברה

050-7386719

m-matnas@megolan.org.il