הודעה מראש המועצה חיים רוקח

הודעות מיידיות • 15/9/2020 כניסות

תושבים יקרים,
בימים האחרונים אנו עדים לעלייה משמעותית בהקפי התחלואה בכפרים הדרוזים, בקצרין וביישובי מועצה אזורית גולן. רוב ההדבקות התרחשו מחוץ לגולן אבל התחלואה מגיעה אלינו ומייצרת מעגל הדבקה נוסף  במשפחה, ביישוב או בגולן. 
תוך פחות משבוע התרחשה הכפלה של כמות החולים במועצה האזורית גולן!
עלינו לעצור מגמה זו ולמנוע עליה משמעותית בתחלואה.
אנא שימרו על הכללים, הימנעו ככל הניתן מיציאה מגבולות הגולן ושימרו על עצמכם. 
זה פשוט ממ"ש-מסכה, מרחק ושמירה על היגיינה. זה הכל וזה יכול להציל חיים!
שלכם כתמיד,
חיים רוקח