יום תנועה בנושא ט"ו בשבט

מזכירות • 13/2/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

1781-060220-עלון-טו-בשבט (2)

לתשומת לבכם - 
הרישום דרך מזכירות היישוב 
עד ליום ג'  18.22020