הודעה מבית הכנסת

מזכירות • 8/10/2017 כניסות

בס"ד


מועדים לשמחה לכולם!

ביום שלישי בלילה ליל הושענא רבה ב-22.00 נתכנס בסוכת בית הכנסת ללימוד כל הלילה. (לימוד לגברים). הלימוד יסתיים ב-6.00 בבוקר בתפילת שחרית בנץ החמה.


ביום רביעי בערב בשעה 17.50 נתכנס בערבו של חג לתפילה חגיגית ונבצע הקפות ראשונות.

למחרת יום חמישי בשעה 8.00 בבוקר תפילת חג שחרית. נאמר את תיקון הגשם ואז שוב נשמח בשמחת התורה בהקפות שמחות.


נסיים בקידוש ברחבת בית הכנסת ברוב עם.


פילו שמואל 054-25466730