הודעה בדבר הגשת הצעות מעומדים

מזכירות • 13/9/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

213231 (בני יהודה) (1)


פרטים בקובץ המצורף . 


בברכת יום טוב, 
שי-לי חמו
מזכירות בני יהודה
04-6763537