הפנינג סיום הקיץ

מזכירות • כניסותהפנינג סוף הקיץ יום ראשון 18/8/2019 
בדשא ליד מזכירות היישוב