מצב בתי ספר יסודיים שאינם דתיים

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לקהילות מצב בתי ספר יסודיים


אילת בן דוד

לשכת סגן ראש המועצה

04-6969700

http://m.e.golan.org.il


ת.ד. 13 קצרין 12900   טלפון 04-696700   פקס 
 04-6961535     http://m.e.golan.org.il