ותיקים

מסיבה לוותיקים יום העצמאות - תיקון
מסיבה לוותיקים יום העצמאות - תיקון