קבוצה של חברה צעירים המעוניינים להתנדב

מזכירות • 7/1/2021 כניסות

 קבוצה של 6 חברה צעירים, רציניים  ממכינת מלח הארץ  
המעוניינים להתנדב בתקופת הסגר במקומות כמו חקלאות , רפתות וכו .  
לפרטים: הלל שמש 0542864042