קיץ קיץ כמה חם

ספריה • כניסות

מה קורא/ה בספריה?📚☀
ביום ד' 17.7 יצירה מאצטרובלים. בשעה 17:00🌲
ביום ה' 18.7 הקרנת סרט 🎥 "חתונה מנייר" 
בליווי הנגשה ותיאור קולי לעוורים בשעה 20:00
ביום ב' 22.7 יצירת מחזיק קלפים 🃏 בשעה.  10:00
ביום ה' 25.7 בירה ונשירה 🍺🎶
 שירה בציבור בהובלת "הגרשונים" 
בבית הבירה פס בגשור בשעה 20:00 
לרכישת כרטיסים: 
ביום ב' 29.7 יצירת יצורים מגלילי נייר 👾🤖 בשעה 10:00
ביום ב' 29.7 סדנת כתיבה אינטואיטיבת 📓 בשעה 20:00 
לפרטים נוספים: רונית אוחנה 054-4703840

המשך יבוא...
8.8 ערות

________________________________________________________________________________
להסרה השב "הסר"
ספריה, מרכז קהילתי גולן, אשכול בני יהודהחיות מאצטרובליםחתונה מניירבירה ונשירהיצורים מגלילי נייר